Chúng tôi sử dụng USPS First Class và USPS Priority để giao các lô hàng miễn phí. Khi cần chúng ta có thể sử dụng UPS, Fedex hoặc một người giao hàng khác tùy chọn. Tất cả các đơn đặt hàng đều nhận được một số theo dõi.

Tất cả các đơn đặt hàng trên 35 đô la đều được miễn phí vận chuyển trong Nội địa Hoa Kỳ.

Vui lòng liên hệ và liên hệ với chúng tôi nếu có bất kỳ câu hỏi nào về đơn đặt hàng và chúng tôi sẽ sẵn lòng trợ giúp.

Bản tin

Phần thưởng M&M - Nhận điểm cho mỗi lần mua hàng